آغاز عضوگیری

اطلاعیه

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

از پژوهشگران، صاحبان صنایع و واحدهای پژوهشی هم زمینه برای عضویت در شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی کشور  دعوت به عمل می آورد.

 

لطفا پس از تکمیل فرم مربوط به عضویت آن را به آدرس پست الکترونیک شبکه ملی پژوهش و فناوری ارسال فرمایید.

پست الکترونیک :nnfrt@rifst.ac.ir

تلفن دبیرخانه : ۳۵۴۲۵۳۹۲ –۰۵۱