درباره ما

به منظور ایجاد تفاهم و همکاری سازمان یافته و هماهنگ در اجرای برنامه های مشترک پژوهشی ، فرهنگ سازی فعالیتهای جمعی ، تصمیم سازی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان پژوهشی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی استان خراسان رضوی در نظر دارد تا با همکاری واحدهای پژوهشی هم زمینه شبکه ملی پژوهش و فناوری در علوم و صنایع غذایی کشور را ایجاد نماید. این شبکه در قالب قرارداد یا تفاهم نامه بین اعضای شبکه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت شده و با مجوز شورای گسترش آموزش عالی رسمیت می یابد.

اهم وظایف شبکه ملی پژوهش و فناوری در علوم و صنایع غذایی بر اساس شیوه نامه ایجاد شبکه واحدهای پژوهش و فناوری هم زمینه عبارتند از :

  • دست یابی به اولویت های ملی در پژوهش و فناوری در زمینه های مرتبط بر اساس نیاز بازار و محصولات جدید
  • اطلاع رسانی در زمینه اولویت های پژوهش و فناوری و تقسیم کار ملی در زمینه تخصصی
  • بستر سازی برای دست یابی به اهداف کلان پژوهش و فناوری و کمک فکری به سیاستگذاران کشور
  • انجام برنامه های مشترک پژوهشی و فناوری و پروژه های بزرگ ملی
  • اشتراک در نیروی انسانی و تجهیزات
  • ایجاد ارتباط بین المللی با شبکه های جهانی هم زمینه
  • تلاش در عضو کردن همه واحدهای هم زمینه دیگر در بخش های دولتی یا خصوصی در شبکه
  • ایجاد ارتباط صنعتی و کمک به توسعه مراکز خصوصی و دولتی تولیدی
  • انجام هر نوع همکاری مورد توافق در شبکه

بدینوسیله از کلیه واحدهای پژوهشی مرتبط با حوزه علوم و صنایع غذایی که دارای مجوز رسمی خود هستند دعوت می گردد تا با عضویت و عقد تفاهم نامه برابر فرمهای پیوست به این شبکه پیوسته تا پس از عضویت نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب شورای شبکه برای صدور مجوزهای لازم اقدام گردد.