آزمایشگاه های عضو شبکه

 

ردیف نام آزمایشگاه آدرس دورنما تلفن تارنما و پست الکترونیک 
۱ بسپار پایش پارس خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی ۰۲۱۴۲۶۹۵۸۶۸ ۰۵۱۳۸۷۶۲۲۳۰ www.bpp-co.com
info@bpp-co.com
۲ تستا مشهد، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی ، ضلع شمالی فاز ۲، شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق ۰۵۱۳۵۴۲۴۸۱۰ ۰۵۱۳۵۴۲۴۸۰۱ http://testaqc.com
http://testaqc.com
۳ شهاب کیا آرمان مشهد، پارک علم و فناوری خراسان، واحد C21 ، صندوق پستی ۹۱۷۳۵-۱۳۹ ۰۵۱۳۵۴۲۱۷۸۴ ۰۵۱۳۵۴۲۱۷۸۳ http://shahabkia.com
info@shahabkia.com
۴ خوراک دام و طیورمشهد (خراسان رضوی) مشهد – خیابان فلسطن ۱۸ – پلاک ۵۰ ۰۵۱۳۷۶۱۵۲۰۷ ۰۵۱۳۷۶۸۰۳۲۲ info@mashhadfeedmill.com
۵ جوانه خراسان بزرگراه آسیایی، بعد از سه راهی امام هادی ، نبش سعادت ۲ ، شرکت جوانه خراسان ۰۵۱۳۶۶۵۹۱۱۶ ۰۵۱۳۶۵۸۴۰۷۰ http://www.javanehkhorasan.com
۶ کیفیت پردازان توس شهرک صنعتی توس فاز۱ بلوارصنعت-ساختمان اداری تجاری شهرک طبقه اول واحد۲۰۴ ۰۵۱۳۵۴۱۲۴۵۷ ۰۵۱۳۵۴۱۲۴۵۷  

۷

آزمایشگاه مواد و متالورژی و پایلوت سرامیک خراسان رضوی،مشهد،کیلومتر ۱۲ بزگراه مشهد قوچان،پارک علم فناوری خراسان،آزمایشگاه مواد و متالورژی ۰۵۱۳۵۴۲۵۶۱۳ ۰۵۱۳۵۰۰۳۵۱۱ WWW.KSTP.ir
Sahebalam.Alireza@gmail.com