معرفی شبکه

 

درباره ما:

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، برنامه نقشه جامع علمی کشور و نیز دستیابی به جایگاه پژوهش و فناوری درحوزه امنیت و ایمنی غذایی و در مسیر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در صنعت غذا، آگاهی از توان علمی و فنی کشور و بهره مندی هدفمند از این توانمندی­ها، می تواند رشد و شکوفایی کشور را شتاب مضاعف بخشد.

شبکه سازی یکی از راهبردهای کلان در شناسایی و بهره مندی از توانمندی­ها موجود کشور می باشد. ایجاد ارتباطی بین مراکز پژوهش و فناوری، صاحبان ایده، محققان، شرکت­­های دانش بنیان و واحدهای صنعتی به­منظور بکارگیری ظرفیت­های موجود در مسیر رفع مشکلات و ارتقاء سطح فناوری­ در حوزه صنعت از مهمترین اهداف شبکه­ ها می­باشد.

شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی با هدف نمایه­ سازی مجموعه توانمندی­های علمی و صنعتی کشور درحوزه امنیت و ایمنی غذایی و ایجاد ارتباطات هدفمند بین نقش ­آفرینان عرصه ­های تولید و کارآفرینی، با مراکز علمی-پژوهشی و فناوری، شرکت­های دانش­ بنیان و شرکت­های خدمات فنی و مهندسی راه اندازی شده است.

این مجموعه توانمندی­ها، علیرغم توجه به مشکلات درون بخشی، با رویکرد آینده ­نگری و بهره ­گیری از توان نرم ­افزاری و سخت ­افزاری درون شبکه­ای و فراملی به رفع مشکلات بالقوه کشور درحوزه امنیت و ایمنی غذایی اهتمام ویژه ای دارد.

 

اهم وظایف شبکه ملی پژوهش و فناوری در علوم و صنایع غذایی:

چشم انداز  شبکه

مهمترین هدف این شبکه دستیابی به یک ارتباط هماهنگ و پویا بین واحدهای علمی، پژوهشی و فناوری و صنایع وابسته و سایر نقش آفرینان عرصه امنیت و ایمنی مواد غذایی در سطح ملی و فرا ملی به منظور هم­افزایی و بهره مندی هدفمند از مجموعه توانمندی­های علمی و صنعتی در جهت رفع چالش های بالفعل و بالقوه این حوزه در سطح ملی و کلان می­باشد.

 

اهداف کلان شبکه در حوزه امنیت و ایمنی غذایی عبارتند از:

 • نمایه‌سازی توانمندی‌های علمی و صنعتی کشور
 • ایجاد ارتباط هدفمند بین نقش آفرینان صنعت غذای کشور
 • کمک به تصمیم‌سازی در سیاست های­کلان و آینده‌نگری
 • تبدیل شدن به بازوی علمی و عملیاتی اجرای سیاست‌های کلان
 • تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه در حوزه‌های مرتبط
 • حل معضلات درون شبکه‌ای و مشکلات ملی
 • ارتقای سطح توانمندی های علمی و فنی شبکه از طریق ارتباط با شبکه‌های جهانی همزمینه.
 • جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در انجام طرح‌های پژوهشی و ایجاد ارزش افزوده از دانش.
 • ارتقای سطح فناوری و ایجاد بسترهای جدید فناوری‌های دانشی. و توسعه زمینه­های اشتغال زایی
 • ارتقای ظرفیت‌های کمی و کیفی آزمایشگاهی از طریق ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه‌های تخصصی در سطح ملی و فرا ملی
 • ایجاد بستر های لازم جهت گرایش بخش خصوصی به سمت ایجاد شرکت‌های دانش بنیان صنعتی

 

راهبردهای شبکه جهت تحقق اهداف کلان پیش بینی شده

 • شناسایی نقش آفرینان در عرصه های مختلف علوم و صنایع غذایی
 • تشکیل بانک اطلاعات علمی، پژوهشی، فناوری و صنعتی در علوم و صنایع غذایی
 • شناسایی اولویت های کلان کشور در حوزه امنیت و ایمنی غذایی
 • ارتباط هدفمند و کاربردی بین مراکز علمی، پژوهشی، فناوری و صنایع وابسته
 • توسعه همکاری­های مشترک بین دستگاهی در سطح ملی و فرا ملی
 • تقویت ارتباط بین­المللی با دستگاه­ها و مراکز پژوهشی کشورهای همسایه و منطقه
 • استفاده از فرصت­های پژوهشی و برنامه­های ملی به عنوان بخشی از وظایف سازمانی
 • ایجاد بانک ایده
 • ارزش گذاری دانش فنی از طریق ایجاد بستر حضور شرکت های مرتبط
 • ایجاد فرصت بهره برداری بخش خصوصی بویژه صنایع، شرکت­های دانش بنیان، صاحبان سرمایه و کارآفرینان از نتایج و دستاوردهای پژوهشی و نوآورانه از طریق ایجاد فن بازار
 • جذب محققان و نخبگان ایرانی در سر تا سر دنیا
 • توسعه منابع انسانی دانشی و فناور از طریق تعامل با مراکز آموزش عالی و صنعتی

 

نمودار تشکیلاتی و سازمانی